Loopagenda ROG 2021

maart
06
-03-2021  Westerwolde bosloop  | GAAT NIET DOOR

juni
05-06-2021  pieter-ROG-pad
19-06-2021  ROGladiesRUN

augustus
07-08-2021  Schansenloop

28-08-2021  Monnikentocht

september
18-09-2021  Ruiten Aa loop

oktober
16-10-2021  Sint Vitus uurloop